BOSTADSVRALET_2

Bostadsvrålet 2019 i Stockholm 28-29:e september

Bostadsvrålet är ett bostadspolitiskt forum som har arrangerats fem gånger runt om i Sverige sedan 2014. Det består av en mängd olika nätverk, grupper och organisationer från hela Sverige som träffas för att lära av varandra och för att arbeta gemensamt för allas rätt att bo. 2019 ordnas det sjätte Bostadsvrålet i Stockholm 28-29:e september.

Inbjudan

Välkommen till Bostadsvrålet 2019, ett nationellt forum för lokala grupper som arbetar med rätten att bo. Helgen 28-29:e september 2019 samlas vi för ett bostadspolitiskt forum i Stockholm med seminarier, föreläsningar, film, workshops, internationella utblickar, och framför allt delar vi erfarenheter om våra lokala kamper. Det vore roligt att få ihop ett brett program med många organisationer involverade och med en mängd olika perspektiv.

Just nu söker vi personer, grupper och föreningar som vill hålla i en egen programpunkt, eller ingå i en av de gemensamma programpunkterna

Har du/ni idéer om vad programmet borde innehålla? Kanske går det att knyta an till årets övergripande teman:lokal organisering, kunskap & analys samt positiv förändring. Tveka inte, hör av dig till oss på bostadsvralet@gmail.com Tillsammans höjer vi våra röster för allas rätt till ett tryggt boende!

Om Bostadsvrålet

Bostadsvrålet är en nationell plattform där vi gemensamt för fram de boendes perspektiv. Tillsammans lär vi oss av varandras erfarenheter, om bostadspolitik och vi ställer krav! Till Bostadsvrålet bjuder vi också in intressanta forskare och detta år kommer vi gästas av internationella bostadsaktivister som berättar om sin kamp.

Bostadsvrålet ordnas i år för 6:e gången sedan starten 2014. Tidigare år har Bostadsvrålet arrangerats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå – och är nu åter i Stockholm 2019.

Detta år arrangeras Bostadsvrålet bl.a. av Jagvillhabostad.nu, Kvinnors Byggforum, Arkitekturrevisionen och Alla ska kunna bo kvar. Bostadsvrålet arrangeras av boende och bostadslösa, och vi är partipolitiskt obundna.

Arkiv

Bostadsvrålet organiserades första gången 2014 i Tensta och har sedan dess även hållits i Malmö, Göteborg, Uppsala och Umeå.

Umeå 2018

2018 ordnades det femte Bostadsvrålet i Umeå den 26-27 maj på kulturhuset Klossen på Ålidhem i samarbete med Alla ska kunna bo kvar, Hyresgästföreningen, Ingen människa är illegal, Sveriges arkitekter Studenterna, Studiefrämjandet och Ålidhem äger.

Program

vrålprogram

Uppsala 2016

Bostadsvrålet 2016 – myter, makt & motstånd
8-9 oktober arrangeras Bostadsvrålet i Uppsala – mötesplatsen för dig som vill lära dig mer om bostadsfrågan och hur vi tillsammans kan organisera oss för att påverka bostadspolitiken.

Arrangörer

Alla ska kunna bo kvar / Allt åt alla Uppsala / Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Uppsala Universitet) / Hyresgästföreningen / Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder (HUS) / Högdalens Vänner / Critical Urban Sustainability Hub/Institutet för bostads- och urbanforskning (Uppsala Universitet) / Jordens vänner Uppsala / Kvinnors byggforum / Medborgarskolan / One People International / Ort till Ort / Studentboet / Täljstenens plangrupp / Uppsala Studentkår /

Sponsorer

Critical Urban Sustainability Hub/Institutet för bostads- och urbanforskning (Uppsala Universitet), Jordens Vänner Uppsala, Ramirent, Studentboet, Swe Q – Sveriges Quinnoråd, Uppsala kommun, Uppsala Studentkår och Hyresgästföreningen.

Program

(klicka för större bild/text)

Tensta 2014

Medverkande organsiationer

Jagvillhabostad.nu, ett flertal lokala grupper inom Hyresgästföreningen, SSCO, Pantrarna, Staden vi vill ha, Järvas Framtid, Sveriges Arkitekter, arbetsgruppen för Barkassvägen/Lidingö, PRO- Pensionärernas riksorganisation, Kvinnors Byggforum, Allt åt alla, Linje 19, Urbanisma, Centrum mot rasism, Malmö mot diskriminering, Hyresgästernas Boendetrygghet, UDPF, RFSL, YIMBY, Biskopsgårdens framtid, Förbundet unga röreslehindrade, Nätverket Pennygångens framtid, Street Gäris m.fl

Program