Bostadsvrålet (8-9 oktober)

En förenande bostadspolitisk festival

Fjärde Bostadsvrålet anordnades den 8-9 oktober 2016 på Kulturhuset Grand i Uppsala. Två dagar fyllda med aktiviteter, filmvisningar, föreläsningar, stadsvandringar, utställningar, workshops och mycket mer, läs mer om programmet här. Där vi tillsammans lärde oss mer om bostadsfrågan och bostadsaktivism. Med fokus på kampen för att människor ska kunna bo kvar i sina hem vid renoveringar.

Tack vare alla som deltog under Bostadsvrålet går vi nu inspirerande och stärkta vidare i arbetet för en hållbar bostadspolitik. Ett stort tack även till alla som varit involverade i arbetet med Bostadsvrålet, tillsammans gjorde vi forumet möjligt!

Bilder från Bostadsvrålet. Fler bilder och mer information finns på Facebook, Twitter  och Instagram. Du kan även söka på hashtaggen #bostadsvrålet för fler inlägg och bilder.

Maila oss, bostadsvralet@gmail.com om du vill veta mer om hur du kan engagera dig i bostadsfrågan eller har idéer kring nästa Bostadsvrål. Du kan även kontakta Bostadsvrålets arrangörer direkt om du vill engagera dig i Bostadsfrågan.

 

Uttalande Bostadsvrålet 2016

Hej och välkomna till oss! Vi är den nya folkrörelsen. Vi kallar oss bopolaktivister och vi arbetar för allas rätt att bo. Nu har vi valt att gå samman i vad vill kallar Bostadsvrålet. Det är ett bostadspolitiskt forum som har arrangerats fyra gånger sedan 2014. Vi består av en mängd olika nätverk, grupper och organisationer från hela Sverige som träffas för att lära av varandra och för att gemensamt forma kraften av en rörelse.

Det är inte varje dag det föds en ny folkrörelse. Så varför händer detta just nu? Jo, det händer för att vi är många som far illa. Vi är många som inte har ett eget hem och som måste bo inneboende, i andra hand och på andras soffor. Vi är också många som lever under hotet att förlora våra hem, om fastighetsägaren en dag bestämmer sig för att renovera och ”höja standarden” som det heter. Vi lever med en otrygghet som äter oss inifrån.

Vi lever i spillrorna av det nyliberala experiment som monterade ner bostadspolitiken. Den fd välfärdsmodellen är numera upp-och-nervända-världen. Staten vägrar ta ansvar för de många hundratusentals som saknar bostad och de många hundratusentals som riskerar att förlora sin bostad. Däremot subventionerar staten bostadsägare med 40 miljarder per år i ränte- och ROT-avdrag. Vad är rimligheten i detta?

Vi kan inte acceptera situationen som den är. Tillsammans har vi kraften att förändra. Till slut måste politikerna förstå att vi är många och att vi kräver vår rätt. Alla har rätt att bo!

Bostadsvrålet i Uppsala – Myter, makt och motstånd.

Fokus för Bostadsvrål 2016 i Uppsala var vilka myter det finns kring bostadsfrågan, vilka bostadspolitiska maktförhållanden som råder samt vilket motstånd som gör det möjligt och omöjligt att göra sin röst hörd i denna fråga med titeln ”Myter, makt och motstånd”.

Utifrån det diskuterade vi rätten att bo kvar vid renovering, hyresgästernas inflytande, samt vad som definierar en hållbar bostadspolitik. Vi diskuterade maktförhållanden inom bostadsfrågor utifrån ett feministiskt, miljö-, hållbarhets- och klassperspektiv, med särskilt fokus på Uppsala:

Myter: Vilka myter finns det och hur kan vi förstå det som händer?
Makt: Vem har makten i bostadsfrågan och hur får hyresgäster mer inflytande?
Motstånd: Vilket motstånd möter vi och hur gör vi motstånd?

Under Bostadsvrålet analyserade vi tillsammans vår omvärld och delade erfarenheter och perspektiv som hjälper oss i arbetet att tillsammans utforma en mer socialt hållbar bostadspolitik. Där vi tillsammans bygger en social rörelse som utgör en motvikt och ställa krav på makthavare (politiker, byggbolag och fastighetsägare) utifrån de boendes perspektiv!

Vi gjorde Bostadsvrålet 2016

Arrangörer och medarrangörer

Alla ska kunna bo kvar / Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Uppsala Universitet) / Hyresgästföreningen / Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder (HUS) / Högdalens Vänner / Critical Urban Sustainability Hub/Institutet för bostads- och urbanforskning (Uppsala Universitet) / Jordens vänner Uppsala / Kvinnors byggforum / Medborgarskolan / One People International / Ort till Ort / Studentboet / Täljstenens plangrupp / Uppsala Studentkår /
Ett stort tack även till alla ni som deltog i arbetet med Bostadsvrålet och alla ni som deltog under forumet!

Sponsorer

Critical Urban Sustainability Hub/Institutet för bostads- och urbanforskning (Uppsala Universitet), Jordens Vänner Uppsala, Ramirent, Studentboet, Swe Q - Sveriges Quinnoråd, Uppsala kommun, Uppsala Studentkår och Hyresgästföreningen.

Vill du sponsra Bostadsvrålet? Kontakta oss