BOSTADSVRALET_2

Bostadsvrålet i Umeå 26-27 maj 2018

Bostadsvrålet är ett bostadspolitiskt forum som har arrangerats fyra gånger runt om i Sverige sedan 2014. Det består av en mängd olika nätverk, grupper och organisationer från hela Sverige som träffas för att lära av varandra och för att arbeta gemensamt för allas rätt att bo.

2018 ordnas det femte Bostadsvrålet i Umeå den 26-27 maj på kulturhuset Klossen på Ålidhem.

Vill du hålla en programpunkt under Bostadsvrålet 2018?
Alla är varmt välkomna att anmäla förslag på programpunkter!
Anmäl din programpunkt senast den 28 mars 2018.
Kontakta oss på bostadsvralet@gmail.com

Samarbeten

Bostadsvrålet i Umeå ordnas i samarbete med Hyresgästföreningen region Norrland, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, Alla ska kunna bo kvar, Studiefrämjandet. Fler samarbetspartners tillkommer.