BOSTADSVRALET_2

Bostadsvrålet 2019 i Stockholm 28-29:e september

Bostadsvrålet är ett bostadspolitiskt forum som har arrangerats fem gånger runt om i Sverige sedan 2014. Det består av en mängd olika nätverk, grupper och organisationer från hela Sverige som träffas för att lära av varandra och för att arbeta gemensamt för allas rätt att bo. 2019 ordnas det sjätte Bostadsvrålet i Stockholm 28-29:e september.

 

Om du är intresserad av att delta hör av dig på bostadsvralet@gmail.com

Umeå 2018

2018 ordnades det femte Bostadsvrålet i Umeå den 26-27 maj på kulturhuset Klossen på Ålidhem i samarbete med Alla ska kunna bo kvar, Hyresgästföreningen, Ingen människa är illegal, Sveriges arkitekter Studenterna, Studiefrämjandet och Ålidhem äger.

vrålprogram